sculptura

Sculptura

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei este posesorul unei importante colecţii de sculptură de postament. Actualmente, aceasta numără peste 900 de lucrări, constituind un material important pentru studierea şi perceperea proceselor care se produc în arta sculpturală.

Colecţia muzeului este importantă nu numai sub aspect cantitativ, dar şi din punct de vedere al diversităţii genurilor şi motivelor, al individualităţilor creatoare şi curentelor stilistice, al abordării materialului – lemn, piatră, bronz, marmură, ceramică etc.

Evoluţia sculpturii profesionale în Basarabia a fost marcată profund de creaţia lui Alexandru Plămădeală. Aceasta cuprinde arta medaliei, portrete şi numeroase compoziţii sculpturale, o mare parte din lucrările sale fiind donate Muzeului Naţional de Artă al Moldovei în 1945 de soţia maestrului, Olga Plămădeală. Majoritatea operelor autorilor moldoveni datează din deceniile postbelice şi prezintă creaţia maeştrilor, care au beneficiat de studii profesionale în anii 1930: Claudia Cobizev, Lazăr Dubinovschi, Leonid Fitov, de numele cărora sînt legate primele etape ale evoluţiei sculpturii postbelice. Numeroasele lucrări, reprezentînd diverse specii şi genuri, sînt o mărturie a creaţiei febrile a sculptorilor din generaţiile succesoare care au studiat în Rusia, Ţările Baltice, Ucraina şi Moldova şi care s-au integrat în viaţa culturală în anii 1960: Alexandra Picunov, Naum Epelbaum, Brunhilda Epelbaum-Marcenko, Victor Rotaru, Galina Dubrovina, Iurie Canaşin, Iurie Horovski etc. În anii ’60 ai secolului trecut, sculptura de forme mici începe să aibă tot mai mulţi adepţi. Artiştii Vladimir Chiticari, Anatoli Siliţki, Niele Meşchite, Iurie Baranciuc etc. preferă, în special, ceramica. Aspectul decorativ al lucrărilor lor se datorează nu atît legăturii cu mediul, cît reînnoirii limbajului plastic.

Un şir de lucrări reflectă căutările tinerilor artişti din anii ’90 ai secolului XX.

Cu toate dificultăţile inerente activităţii sculptorilor, procesul general de dezvoltare a plasticii contemporane se caracterizează printr-o incredibilă diversitate de curente, metode şi căutări de noi expresii.

No results to display!