pictura-vest-europeana

Pictura Vest-Europeană

Colecţia de pictură vest-europeană a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei reprezintă şcolile de pictură italiană, flamandă, olandeză, franceză, germană, spaniolă etc. Primele opere din colecţia occidentală au intrat în colecţia muzeului în anul 1945, fiind transferate de la muzeul din Rădăuţi, precum şi din muzeele centrale din Moscova şi Sankt-Petersburg. Din anul 1946 colecţia muzeului s-a completat prin intermediul achiziţiilor şi donaţiilor (donaţia lui Pavel Şilingovschi, 1947). Actualmente, MNAM este deţinătorul unei colecţii de pictură universală care include 235 opere din secolele XV-XX.

Cele mai timpurii sînt lucrările din perioada Renaşterii Italiene şi Renaşterii de Nord cu subiecte biblice – Fuga în Egipt, Sfînta Familie cu Ioan Botezătorul, Sfînta Ecaterina de Bernardino Luini, Venus în fierăria lui Vulcan de Jan Brueghel, etc.

Compoziţiile cu subiect biblic şi mitologic, peisajul, portretul şi natura statică sînt genurile predominante. Tablourile pictorilor francezi, aparţinînd şcolii lui Vatto şi Pierre Gobert, englezilor George Morland şi Godfrey Kneller, germanilor Balthasar Denner, Broderix, Georg Philipp Rugendas poartă amprenta vădită a stilurilor sec. XVIII -- clasicismul şi rococoul.

Secolul XIX, ca şi epocile anterioare, este cel mai bine prezentat în colecţia muzeului prin creaţia artiştilor francezi şi germani, care au activat în genurile peisajului şi portretului, fiind exponenţi ai stilurilor sentimentalism, realism, Biedermeier, romantism.

Astfel, colecţia de pictură vest-europeană a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei oferă publicului posibilitatea explorării universului artistic al secolelor XV-XX.

No results to display!