colectia-arta-grafica-nationala

Colecția arta grafica națională

Constituirea colecţiei de Grafică naţională a MNAM a început în anul 1945. În rezultatul achiziţiilor şi donaţiilor, aceasta numără actualmente peste 11 mii de opere realizate de artişti profesionişti, care au locuit în Moldova, făcîndu-şi studiile în ţară şi peste hotare. Reperele cronologice ale colecţiei ţin de anii 1892-2010. Caracterizîndu-se prin măiestria artistică înaltă, prin diversitatea tematică, de genuri şi tehnici, operele ne permit să urmărim tendinţele generale ale dezvoltării graficii şi scenografiei naţionale, particularităţile stilistice ale artiştilor graficieni şi scenografi.

Printre operele de referinţă ale colecţiei pot fi numite cele realizate în desen, acuarelă, pastel – creaţii ale artiştilor de la sfîrşitul sec. XIX -- începutul sec. XX : August Baillayre, Lidia Arionesco-Baillayre, Eugenia Maleşevschi, Nicolae Gumalic, Vladimir Okuşko, Rostislav Okuşko, Pavel Piskariov ş. a. Expozanţi ai „Saloanelor Oficiale”, organizate de Societatea de Belle Arte la Chişinău şi Bucureşti, creaţia acestora se încadra în mişcarea artistică europeană din acea perioadă. Individualitatea artistică a basarabenilor Gheorghe Ceglacoff, Şneer Cogan, Victor Ivanov, Grigorie Fiurer s-a dezvoltat, în mare, în cadrul gravurii.

Colecţia de Grafică Naţională include un număr impunător de stampe: gravuri pe metal, linogravuri, xilogravuri, litogravură. Artiştii care au îmbrăţişat acest gen al graficii-- Ilie Bogdesco, Leonid Grigoraşenco, Emil Childescu, Aurel David, Alina Cocieru, Vasile Cojocaru, Alexei Colâbneac, Victor Koreakin, Victor Kovali, Eugeniu Merega, Ion Taburţa, Stepan Tuhari, Petru Ţurcan-sînt prezenţi în colecţia muzeului prin serii de lucrări.

Creaţia pictorilor de cinema este prezentă în colecţia muzeului prin schiţe de decor la filme montate la studioul cinematografic „Moldova-film”, schiţe realizate de artiştii Anton Mater, Vasili Covriga, Filimon Hămuraru. Autorii schiţelor de decor la filmele artistice „Cîntec de leagăn”, „Aşteptaţi-ne în zori”, „Ultimul haiduc”, „Zece ierni pentru o vară”, „Poienile roşii”, „Serghei Lazo”, „Riscul” sînt plasticienii Aurelia Roman şi Stanislav Bulgakov.

Colecţia de scenografie cuprinde opere create de pictori profesionişti începînd cu anul 1921 şi pînă în 2006 şi care au fost montate pe scenele teatrelor din Moldova: schiţe de decor, costume, programe teatrale la spectacole dramatice, de operă, balet şi reprezentări de estradă.

Schiţe de decor şi costume din anii 1920-1932 au fost donate de August Baillayre -- 28 de opere reflectă tendinţele caractistice pentru arta Rusiei şi Europei Occidentale din această perioadă. Acesta era timpul Arlechiniadei: al fanteziilor creative şi interpretărilor originale, fapt ce explică diversitatea de stiluri: romantism, impresionism, cubism, expresionism. Colecţia MNAM mai include lucrări ale autorilor E. Ivanovskaia, N. Bragalia, M. Starcevskaia, Victor Evers, Natalia Danilcenco.

Toate materialele de pe acest website apartin autorului. Aveti dreptul de a le distribui doar cu permisiunea lui.

Copyright © 2022 Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. Toate drepturile rezervate.