MUZEUL NAŢIONAL de ARTĂ al MOLDOVEI
Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

Dacian Andoni (România)


Miercuri, 09 noiembrie, 2016, ora 15.00
în incinta Muzeului Naţional de Artă al Moldovei
va avea loc vernisajul expoziţiei personale
Dacian Andoni (România)


   Expoziţia artistului Dacian Andoni întruneşte 30 de lucrări de pictură și grafică. Născut la 30 decembrie 1962, Arad, România, artistul și-a făcut studiile la Academia de Arte “George Enescu”, Iaşi (clasa prof. Adrian Podoleanu), secţia pictură. Este doctor în arte vizuale, conferenţiar la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte şi Design. În 2015 a primit titlul de doctor habilitat.
   Artistul a organizat numeroase expoziţii personale în ţară: 2016 Galeria „Cecilia Cuţescu-Storck” din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Expoziţia ...în Grisaille; 2016 Mănăstirea Putna, Sala Domnească, Expoziţie in memoriam Dan Hăulică; 2016 Galeria „Dialog” din cadrul Primăriei sectorului 2 Bucureşti, Expoziţia Pictură, desen, foto; 2012 Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, Expoziţia Construcţie şi memorie; 2011 Galeria  „Arcade  24”  Bistriţa,  Expoziţia  Pământ  transfigurat; 2011 Muzeul de Artă Timişoara, Expoziţia Pământ + Construcţie; 2011 Galeria „Frezia” Dej, Expoziție de pictură; 2009 Galeria  „Dana”  Iaşi,  Expoziţia  Dincolo  de  materie; 2009 Muzeul  de  Artă  Cluj-Napoca,  Expoziţia  Dincolo  de  materie,  expoziţie  dedicatã cineastului Paul Barbăneagră; 2006 Palatul Administrativ Timişoara, Expoziţie de acuarele; 2004 Galeria “Sabina & Jean Negulescu”, Bucureşti, Expoziţia …prin cele ce se văd.
   Printre expoziţiile personale organizate peste hotare se numără: 2007 Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică, Veneţia, Italia, Expoziţia Între memorie şi uitare; 2003 Maison de l’Europe, Hôtel de Coulange Paris, Franţa. Expoziţia Timp, Culoare şi Simbol; 2001 Centrul Cultural Român, Paris, Expoziţia de pictură, L’art et le sacré; 1997 Centrul Cultural Român, Paris.
Artistul este participant activ la expoziții de grup organizate în România, Republica Moldova, Franța, Ungaria, Serbia, Austria.
   Dacian Andoni este deținătorul Premiului I la Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2011.

Expoziția va fi prezentată de doamna Doina Mândru, critic de artă.

  Dacian Andoni, născut în 1962 la Arad, cu studii la Iaşi şi activ la Timişoara, unde predă la Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest, propune o inedită suită de contemplaţii picturale. Cele mai multe sunt dedicate duhului ziditor care, structurând – chiar aleator - materia, îl amprentează profund pe contemplatorul - pictor ca şi pe privitor, antrenaţi, deopotrivă, într-un comun efort de înţelegere; pentru pictor, fulguranta sesizare a duhului „construcţiei“ din pânzele de la Torcello, este urmată de o neobişnuită analiză a detaliilor. Neobişnuită, pentru că pictura vizează nu amănuntul material în sine, ci anume ceva care-l depăşeşte şi complineşte, participarea lui la ansamblu, la firea întreagă. De aceea „Chirpicii“ lui Andoni nu-mi evocă atât materialul unei zidiri ancestrale sau oarecare, cât o abordare a materiei sub specie categorială care surprinde tremurul interior în faţa istoriei, vizibil în lumina slabă a unei înserări percepută drept crepuscul universal.
  Auster în mijloace dar nu sărac, investigând cu mărturisită fervoare valorile apropiate şi culorile terne, Andoni caută cu consecvenţă fuziunea între materia ca subiect, valoarea ei simbolică şi expresia picturală. Pictorul se ingeniază, de fapt, în a ne livra concepte şi constructe picturale refuzându-şi, prin reflexivitate, expresia emoţiei directe.
Există însă, în toată această surdină cu care artistul preferă să se manifeste, un fundament profund liric, vizibil şi în acuarele (o tehnică pe care a frecventat-o intens în studiile ieşene) ca şi în printurile de mari dimensiuni dezvăluind profuziunea cromatică din diluţiile sau amestecurile tonale operate în original. Opţiunile lui Andoni în faţa hârtiei poroase şi a culorilor par libere până la aleatoriu, dar, în realitate, ele traduc deplina stăpânire a tehnicii şi acea vedere interioară care transformă accidentul în motiv, graţie unui instinct pacificator învingând orice posibilă violenţă a gestului sau a tonului.
  Acelaşi fior al inserării profunde în freamătul totalităţii este prezent cu sporită pregnanţă în desenele sale. Executate în creion, de mici sau de mari dimensiuni, cu duct continuu, nervos, sinuos şi angulat, conducând ochiul pe traseele serpentinate ale unor largi perspective exhaustiv mobilate cu amănuntele  firii, ele comportă  în alcătuirea lor intimă monumentalitatea  ca o structură arborescentă ce susţine creşterea, dar şi pacea universală. Pornite ca notaţie a unei emoţii la Tescanii moldavi, desenele lui Andoni s-au dezvoltat ca revelaţie a unei lumi înluminate în micile schiţe de la Athos, dezvoltate apoi în ample perspective, pe cartoane de mari dimensiuni.
  Asumând experienţe picturale ce pornesc din tinereţea sa ieşeană şi de la contactul cu arta lui Horia Bernea, ca şi pe cele de ordin spiritual care animă pictura lui Constantin Flondor, maestru al maturităţii sale, Dacian Andoni ajunge la o expresie personală, calmă, liberă de ostentaţie, aptă să ofere o profund poetică meditaţie asupra memoriei ca urmă pe care umanitatea o lasă în materie. Altitudinea la care se plasează contemplatorul-pictor îngăduie nu doar perspective infinite ci şi fertile şi foarte diverse dezvoltări plastice şi conceptuale ulterioare. Le aşteptăm cu încredere.


Doina Mândru

Expoziţia va fi deschisă până la 27 noiembrie, 2016.

AdmirorGallery


 
Vernisaj
Vernisaj
Copyright © 2018. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei.
S5 Logo
ccc